Publicatielijst Eric Ebben

1988

 • Ebben, E.W.J. Misbruik van voorwetenschap in internationale gevallen. In: L.C.A. Verstappen et. al. Misbruik van Voorwetenschap (Publicaties vanwege het Van der Heijden Instituut KUN 1988).

1991

 • Ebben, E.W.J. Inleiding Huwelijksvermogensrecht (Kluwer 1991)
 • Ebben, E.W.J. Inleiding Erfrecht (Kluwer 1991)

1992

 • Ebben, E.W.J. Inleiding Huwelijksvermogensrecht 2e druk (Kluwer 1992)
 • Ebben, E.W.J. Inleiding Erfrecht 2e druk (Kluwer 1992)

1994

 • Ebben, E.W.J. Inleiding Huwelijksvermogensrecht (Kluwer 1994

1995

 • Ebben, E.W.J., Akveld, J.E.M. & Westermann, H.P. (1995). Die Missbrauchshaftung von Organen und Muttergesellschaften im niederländischen Gesellschaftsrecht. Recht der Internationalen Wirtschaft, 720-730.

1997

 • Ebben, E.W.J. (1997). Giften bij legaat en schenkingen. In Th..N.M. Dr. Schuyt (Ed.), Geven in Nederland (pp. 53-58). Houden/Diegem: Bohr, Stafleu, van Lochem.
 • Ebben, E.W.J. (1997). Marriage and Divorce in the Netherlands. In G. Levi & D.A. Giuffre (Eds.), Inchieste di Diritto Comparato (pp. 313-359).

1998

 • Ebben, E.W.J. (1998). Uiterste wilsbeschikkingen in het algemeen (aanvulling 9). In B. Breederveld, A. Bout & E.W.J. Ebben (Eds.), Praktijkboek Boedelverdeling. Den Haag: Elsevier Juridisch.

1999

 • Burght, G. van der & Ebben, E.W.J. (1999). De eerste kamer en het wetsvoorstel erfrecht. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6349.
 • Burght, G. van der & Ebben, E.W.J. (1999). De eerste kamer en het wetsvoorstel erfrecht. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6350.

2000

 • Ebben, E.W.J. (2000). Bewind en legitieme. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2, 20-26.
 • Ebben, E.W.J. (2000). De wilsrechten in het nieuwe erfrecht. Nieuw Erfrecht, 2, 20-26.
 • Ebben, E.W.J. (2000). Van de oude naar een nieuwe boedelverdeling. Kwartaalbericht Estate Planning, 2000, 13-18.
 • Ebben, E.W.J., Breederveld, B., Bout – van Dijk, A.G.M. & Leijsen, H. (2000). Verdeling na overlijden (Aanvulling op hoofdwerk 4). In E.W.J. Ebben (Ed.), Praktijkboek boedelverdeling (pp. BXII 1-21). Den Haag: Elsevier.
 • Ebben, E.W.J., Breederveld, B., Bout – van Dijk, A.G.M. & Leijsen, H. (2000). Verdeling na overlijden (aanvulling op hoofdwerk 5). In E.W.J. Ebben (Ed.), Praktijkboek Boedelverdeling (pp. BXII 22-34). Den Haag: Elsevier.

Dissertatie:

 • Ebben, E.W.J. (2000, april 18). De positie van de langstlevende echtgenoot en kinderen in het nieuwe erfrecht. VU (376 pag.) (Den Haag: Boom Juridische Uitgevers). Prom./coprom.: prof. mr. G. van der Burght.

2001

 • Ebben, E.W.J. (2001). Inleiding Nieuw Erfrecht (Boom Jur. Studiereeks). Den Haag: Boom Juridische Uitgevers. (182 p.) Praktijkboek
 • Ebben, E.W.J. (2001). Andere Wettelijke Rechten van de Echtgenoot. Nieuw Erfrecht, 4, 46-49.
 • Ebben, E.W.J. (2001). Erfrecht, Oud en Nieuw (I). Nieuw Erfrecht, 6, 86-86.
 • Ebben, E.W.J. (2001). Naar een Nieuw Huwelijksvermogensrecht. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2, 11-16.
 • Ebben, E.W.J. (2001). Aanvulling 7 Andere Wettelijke Rechten. In Praktijkboek Verdeling (Elsevier Praktijkboeken, 2) (pp. BXII21-34). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie.
 • Ebben, E.W.J. (2001). Aanvulling 8 Testamentair Erfrecht. In Praktijkboek Verdeling (Elsvier Praktijkboeken, 2) (pp. BXII34a-36). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie.
 • Schuyt, T.N.M. & Ebben, E.W.J. (2001). Giften bij legaat en erfstellingen. In Th.N.M. Schuyt (Ed.), Geven in Nederland 2001. Giften, legaten, sponsoring en vrijwilligerswerk (pp. 64-73). Houten/Dieghem: Bohn Stafleu van Loghum.

2002

 • Burght, G. van der, Schuyt, T.N.M. & Ebben, E.W.J. (2002). Estateplanning ten gunste van maatschappelijke doelen. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 731-734.
 • Ebben, E.W.J. (2002). Column: de langstlevende en de wilsrechten van de kinderen. Nieuw Erfrecht, 1, 2-3.
 • Ebben, E.W.J. & Speetjens, W.J.J.G. (2002). De aard van de plaatsvervulling in het nieuwe erfrecht. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6479, 207-209.
 • Ebben, E.W.J., Burght, G. van der & Schuyt, T.N.M. (2002). De rol van de notaris bij estate planning ten gunste van maatschappelijke doelen. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6507, 731-734.
 • Ebben, E.W.J. (2002). Erfrecht van oud naar nieuw (2): De wettelijke verdeling. Nieuw Erfrecht, 2, 22-23.
 • Ebben, E.W.J. (2002). Erfrecht van oud naar nieuw (3): Uiterste wilsbeschikkingen en uitleg. Nieuw Erfrecht, 4, 54-56.
 • Ebben, E.W.J. & Speetjens, W.J.J.G. (2002). Naschrift op reacties. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 6489.
 • Speetjens, W.J.J.G. & Ebben, E.W.J. (2002). De aard van de plaatsvervulling in het nieuwe erfrecht. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 207-209.
 • Speetjens, W.J.J.G. & Ebben, E.W.J. (2002). Naschrift bij de aard van de plaatsvervulling in het nieuwe erfrecht. Weekblad voor privaatrecht, notariaat en registratie, 378-379.
 • Ebben, E.W.J. (2002). In de praktijk: art. 4:67 nader bekeken. Nieuw Erfrecht, 3, 37-37.
 • Ebben, E.W.J. (14-12-2002). Ruzie om de erfenis. Elsevier’s Weekblad, pp. 84-89.
 • Ebben, E.W.J. (2002). Uiterste wilsbeschikkingen in het bijzonder (aanvulling 10). In B. Breederveld, A. Bout & E.W.J. Ebben (Eds.), Praktijkboek Den Haag: Elsevier Juridisch.
 • Burght, G. van der & Ebben, E.W.J. (2002). Burgerlijke Wetboek, Boek 4: Erfrecht (Wettenpockets Privaatrecht). Deventer: Kluwer. (86 p.)
 • Ebben, E.W.J., Burght, G. van der & Kremer, M.R. (2002). Parlementaire geschiedenis van het Nieuwe Bergerlijk Wetboek Vaststellingswet Boek 4 Erfrecht (Parlementaire geschiedenis Nieuwe Burgerlijk Wetboek). Deveter: Kluwer. (1072 p.)

2003

 • Burght, G. van der & Ebben, E.W.J. (2003). Van rechten die verdwijnen, om zeep geholpen worden en vervliegen. Estate Planner, 2(10), 3-7.
 • Burght, G. van der & Ebben, E.W.J. (2003). Verjaring, verrekening en vermenging in het kader van de uitoefening van wilsrechten. Nieuw Erfrecht, 84-86.
 • Ebben, E.W.J. (2003). Bewind en legitieme, een goede combinatie? Kwartaalbericht Estate Planning, 1, 3-6.
 • Ebben, E.W.J. (2003). De quasi-verdeling; de nieuwe OBV? Kwartaalbericht Estate Planning, 2, 5-7.
 • Ebben, E.W.J. (2003). Ik doe een beroep op mijn legitieme. En dan .? Estate Planner, 2003/3, 9-
 • Ebben, E.W.J. & Burght, G. van der (2003). Van rechten die verdwijnen, om zeep geholpen worden en vervliegen. Estate Planner, 10, 3-7.
 • Ebben, E.W.J. & Burght, G. van der (2003). Vervaring, verrekening en vermenging in het kader van de uitoefening van wilsrechten. Nieuw Erfrecht, 6, 84-86.
 • Burght, G. van der & Ebben, E.W.J. (2003). Wettenpocket Erfrecht. Deventer: Kluwer. (XIV + 86 p.)
 • Kremer, M.R., Burght, G. van der & Ebben, E.W.J. (2003). Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek 4 Erfrecht, Invoeringswet. Deventer: Kluwer. (1222 p.)
 • Burght, G. van der, Ebben, E.W.J. & Kremer, M.R. (2003). Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek 4 Erfrecht, Invoeringswet. Deventer: Kluwer. (XX + 1222 p.)
 • Burght, G. van der & Ebben, E.W.J. (2003). Wettenpocket Erfrecht 2e druk. Deventer: Kluwer. (XIV + 182 p.)
 • Ebben, E.W.J. (2003). Inleiding nieuw erfrecht, 2e druk. Den Haag: Boom Juridische uitgevers. (187 p.) Praktijkboek
 • Ebben, E.W.J., Burght, G. van der & Kremer, M.R. (2003). Parlementaire Geschiedenis van het nieuwe Burgerlijk Wetboek 4 Erfrecht, Invoeringswet. Deventer: Kluwer. (XX + 1222 p.)
 • Ebben, E.W.J. & Burght, G. van der (2003). Wettenpocket Deventer: Kluwer. (XIV + 86 p.)
 • Ebben, E.W.J. & Burght, G. van der (2003). Wettenpocket Erfrecht, 2e druk. Deventer: Kluwer. (XIV + 182 p.)
 • Ebben, E.W.J. (2003). Afwikkeling van de nalatenschap. In E.W.J. Ebben, A. Bout & B. Breederveld (Eds.), Praktijkboek Boedelverdeling (pp. 231-266). Den Haag: Elsevier Juridisch.
 • Ebben, E.W.J., Burght, G. van der & Mariani, E.E. (2003). Giften bij legaat, erfstelling en schenking. In Th.N.M. Schuyt (Ed.), Geven in Nederland 2003 (pp. 55-60). Houten/Mechelen: Bohn, Stafleu, Van Loghum.

2004

 • Bout – van Dijk, A.G.M., Ebben, E.W.J. & Breederveld, B. (2004). Fiscale gevolgen van boedelverdeling. In A.G.M. van Bout-van Dijk, E.W.J. Ebben & B. Breederveld (Eds.), Praktijkboek Boedelverdeling (Praktijkboek) (pp. C1-C IV2). ‘s-Gravenhage: Elsevier Juridisch.
 • Ebben, E.W.J. (2004). Aanvulling 15. In E.W.J. Ebben, B. Breederveld & A. Bout (Eds.), Praktijkboek Boedelverdeling. Den Haag: Reed-Business/Elsevier.
 • Ebben, E.W.J. (2004). Aanvulling 16. In E.W.J. Ebben, B. Breederveld & A. Bout (Eds.), Praktijkboek Boedelverdeling. Den Haag: Reed-Business/Elsevier.
 • Ebben, E.W.J., Burght, G. van der, Kremer, M.R. & Speetjens, W.J.J.G. (2004). Titel 1, 2, 3. In G. Burght (Ed.), Losbladige Erfrecht (Losbladig Burgerlijk Recht, Erfrecht). Deventer: Kluwer.
 • Burght, G. van der & Ebben, E.W.J. (2004). Erfrecht (Pitlo, 5). Deventer: Kluwer. (516 p.)
 • Burght, G. van der, Ebben, E.W.J., Speetjens, W.J.J.G. & Kremer, M.R. (2004). Erfrecht, titels 1, 2 en 3. Deventer: Kluwer. (230 losbladig p.)
 • Burght, G. van der & Ebben, E.W.J. (2004). Pitlo, Erfrecht. Deventer: Kluwer. (XI + 516 p.)
 • Ebben, E.W.J. & Burght, G. van der (2004). Pitlo Het Nederlands Burgerlijk Recht, deel 5, Het Erfrecht 10e druk (Pitlo-serie, deel 5). Deventer: Kluwer. (XI + 516 p.)

2005

 • Ebben, E.W.J. (2005). Niet uitgevoerde verrekenbedingen, een praktische oplossing. Vakblad financiële planning, 7/8, 13-15.
 • Ebben, E.W.J. (2005). De afwikkeling van niet uitgevoerde verrekenbedingen. Vakblad financiële planning, 6, 24-27.
 • Ebben, E.W.J. (2005). De inbrengregeling in het nieuwe erfrecht. Estate Planner, 9, 3-18.
 • Ebben, E.W.J. (2005). Een pleidooi voor een andere legitieme. Estate Planner, 1, 3-7.
 • Ebben, E.W.J. (2005). Enkele opmerkingen over een voorstel voor een protocol voor het opstellen van testamenten van mogelijk wilsonbekwamen. Nieuw Erfrecht, 2005(6), 97-99.
 • Ebben, E.W.J. (2005). Aanvulling 18. In E.W.J. Ebben, B. Breederveld & A.G.M. Bout (Eds.), Praktijkboek Boedelverdeling (pp. B XI 1-B XI 74). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie.
 • Ebben, E.W.J. (2005). Aanvulling 20. In E.W.J. Ebben, B. Breederveld & A.G.M. Bout (Eds.), Praktijkboek Boedelverdeling (pp. B XII 1-B XII 64). Den Haag: Elsevier Bedrijfsinformatie.
 • Ebben, E.W.J., Bout-Van Dijk, A.G.M. & Breederveld, B. (2005). Fiscale gevolgen van boedelverdeling. In Elsevier (Ed.), Praktijkboek Boedelverdeling (Elsevier Juridisch) (pp. C-1-C IV-7-

2006

 • Ebben, E.W.J. (2006). Bescherming van kwetsbare meerderjarigen. Vakblad financiële planning.
 • Ebben, E.W.J. (2006). De ontwikkeling van de uitleg van uiterste wilsbeschikkingen in de jurisprudentie van de Hoge Raad. Nieuw Erfrecht, 2006/6.
 • Ebben, E.W.J. (2006). Financiële kinderbescherming. Vakblad financiële planning.
 • Ebben, E.W.J. (2006). Nieuwe erfrecht in de Praktijk: preadviezen voor de KNB 2006. Estate Planner.
 • Ebben, E.W.J. (2006). Aanvulling 20. In Praktijkboek boedelverdeling.
 • Ebben, E.W.J. (2006). T.R. – Praktijkboek In Praktijkboek boedelverdeling.

2007

 • Ebben, E.W.J. (2007). De toepassing van de Succesiewet in verband met verwerping alsmede het vergeten testament. Nieuw Erfrecht, 2007(2), 30-33.
 • Ebben, E.W.J. (2007). Verzorging en vruchtgebruik. Fiscaal Tijdschrift Vermogen, 2007/10, 10-16.
 • Ebben, E.W.J. (2007). Onzekerheden in de Estate Planning. Estate Planner, 2007/8, 3-6.
 • Ebben, E.W.J. (2007). Overzicht van de jurisprudentie in het huwelijksvermogensrecht I en II. (Vakblad financiële planning, 2007/2-3, 8)
 • Ebben, E.W.J. (2007). Veranderingen op til in privaatrechtelijke wetgeving. Vakblad financiële planning, 10, 17-20.

2008

 • Ebben, E.W.J. (2008). De Hoge Raad en de bescherming van kwetsbare personen in het licht van maatschappelijke ontwikkelingen. Estate Planner.
 • Ebben, E.W.J. (2008). De martelgang van de derde tranche. Vakblad financiële planning 2008/3
 • Ebben, E.W.J. (2008). Waartegen beschermt artikel 1: 88 BW? Vakblad financiële planning 2008/7-8
 • Ebben, E.W.J. & Schipper, M.J.P. (2008). Erfrecht voor de advocatuur. Apeldoorn: Maklu. (242 p.)

2009

 • De notaris en de herziening van de successiewet 1956 VFP (VFP 2009/11)
 • Elsevier IB-Ondernemerspocket i.s.m. M. Hemmer en E. Verheij (red.) Onderdeel 6. Privé-vermogen: Estate Planning Reed Business ISBN 978-90-9882-8870 (101-124)
 • Als de kudde zich omdraait, loopt de manke olifant voorop! Enige beschouwingen over afwijkende meningen die later heersende leer (kunnen) worden. In E.W.J. Ebben, A.H.N Stollenwerck, W.J.J.G. Speetjens & F.A. Groote Wassink (Eds.), In dienst van het recht grenzen verleggen. Liber Amicorum aangeboden aan prof.mr. Gr. van der Burght. Deventer: Kluwer.

2010

 • De herziening v/d successie wet en de praktijk v/d financial planner (EFE 2010)
 • Moet iedereen aan een nieuw testament? (EFE 2010/8)
 • De opengevallen nalatenschap en Huwelijksvoorwaarde regime van de verkrijger : opletten geblazen!! ( EFE 2010)

2011

 • Inpakken en wegwezen! Ontslag van de executeur wegens gewichtige redenen (Estate Planner Digitaal 2011/03)
 • Wie zal dat betalen? De aansprakelijkheid van de executeur voor het door hem gevoerde beheer (Estate Planner Digitaal 2011/09)
 • Testeervrijheid, natuurlijke verbintenis en conversie (EFE 2011/9)
 • Kinderalimentatie eenvoudiger? (EFE)
 • Hoeveel tranches wil je hebben? (VFP 2011/11)
 • De voorgestelde wijziging van art 1:97 bw treedt ook op 1 jan 2012 in werking (EFE 2011/11)
 • Vernieuwing van het huwelijksvermogensrecht (EFE 2011/11)
 • Eindelijk antwoord (EFE 2011/12)
 • Testament vervalt door nieuw huwelijk (EFE 2011-12)

2012

 • De vernieuwing van het Huwelijksvermogensrecht (EFE jan 2012)
 • Welke zorgvuldigheid mag van een echtscheidingsmediator worden verwacht? (EFE feb 2012)
 • Waar een wil is, is een weg (EFE maart 2012)
 • Overzicht van problemen bij de uitoefening van de legitieme (VFP 2012/4) dr. E.W.J. Ebben
 • Economisch eigendomsoverdracht, uitsluitingsclausule en echtscheiding (EFE 2012/4)
 • Huwelijksvoorwaarden, vaststellingsovereenkomst en dwaling (EFE 2012/5)
 • Verknochtheid opnieuw bekeken (EFE 2012/6)
 • Verknochtheid en verdeling van schulden (VFP 2012/10) dr. E.W.J. Ebben
 • Verwarring over verknochtheid en aanverwante rechtsgebieden (Estate Planner Digitaal 2012/13) Mr. dr. E.W.J. Ebben

2013

 • Erfrecht voor de praktijkin samenwerking met J.P. Schipper Nederlands | Paperback | 2013 254 pp.
 • Problemen met de verklaring van erfrecht en de verklaring van executele (VFP 2013/3)
 • Wie niet weg is, is gezien; omgaan met (negatieve) nalatenschappen in tijden van crisis (VFP 2013/5 p. 24-29)
 • Het echtscheidingstestament, met bijzondere aandacht voor de testamentaire voogdij (VFP 2013/7-8)
 • Wat niet weet, wat niet deert? Onverwachte schulden in zuiver aanvaarde nalatenschappen (Estate Planner Digitaal 2013/11)
 • Beter ten halve gekeerd … (VFP 2013/12) ,
 • Bescherming in de persoonlijke levenssfeer: curatele, bewind en mentorschap (VFP2013/9)
 • Wat niet weet, wat niet deert? onverwachte schulden in zuiver aanvaarde nalatenschappen (Estate Planner Digitaal 2013/11)

2014

 • … Dan ten hele gedwaald. (VFP 2014/4)
 • Eenheidsworst of maatpak, waar moet het notariaat naar toe? (VFP 2014/6)
 • Update wetgeving Personen- en Familierecht en het belang ervan voor de financiële planner (VFP 2014/7-8)
 • De praktische betekenis van de Andere Wettelijke Rechten uit Boek 4 BW (VFP 2014/9)
 • De uitkering krachtens sommenverzekering in de afwikkeling van een nalatenschap (Estate Planner Digitaal 2014/10)

2015

 • Wie betaalt de veerman: verhaal, aansprakelijkheid en draagplicht  voor de kosten van de lijkbezorging (VFP 2015/3)
 • Radar- of baksteentestament? Kies voor Maatwerk! (VFP 2015/1)
 • De juridische aspecten van een langdurige vermissing (VFP 2015)
 • Vergoedingsrechten en de natuurlijke verbintenis (FTV 2015/1)

2016

 • Wie betaalt de veerman: verhaal, aansprakelijkheid en draagplicht  voor de kosten van de lijkbezorging VFP 2015/3
 • Ontwikkelingen rond de legitieme (Estate Planner Digitaal 2016/2)
 • Onderhoudsverplichtingen in de familie VFP ter publicatie
Category Uncategorized
Share :
CommentsNo Responses to “Publicatielijst Eric Ebben”
No comments yet.

Geef een reactie