Nieuw Huwelijksvermogenswet

“Beperking wettelijke gemeenschap van goederen”

Op 1 januari 2018 is het nieuwe huwelijksvermogensrecht in werking getreden. Dat heeft grote gevolgen gekregen voor mensen die vanaf dat moment zijn gaan trouwen. Vooral voor stellen die al samenwoonden voordat ze trouwden.

img_7764Vandaar dat Mr. Dr. Eric Ebben hier lezingen over geeft!

Wat verandert er eigenlijk?

Al jaar en en dag is het zo dat als mensen trouwen, hun beider vermogens bij elkaar op een grote hoop worden geveegd en daar samen eigenaar van worden. Vanaf 1 januari is dat anders, de aanvangsvermogens en de schenkingen en erfenissen blijven privé en hoeven bij een scheiding niet langer te worden gedeld

Huwelijksvoorwaarden

Die worden vanaf 1 januari nog belangrijker dan ze nu al zijn. Een ondernemer kan niet zonder huwelijksvoorwaarden en als je je partner tegen de gevolgen van een faillissement wilt beschermen zul je huwelijksvoorwaarden moeten maken.

Maar nu is er een nieuwe wet: ‘Beperking Wettelijke gemeenschap van goederen’

Je trouwt vanaf 1 januari 2018 in een “beperkte gemeenschap van goederen.”’

Dit betekent dat bezittingen en schulden die vóór het huwelijk er waren, niet meer automatisch gemeenschappelijk worden door het huwelijk en dus niet meer gedeeld hoeven worden verdeeld bij een scheiding. Ook de erfenissen en schenkingen vallen van rechtswege buiten de gemeenschap.

Vermogensoverzicht en administratie

Dat betekent wel dat je voor het huwelijk een overzicht moet maken van al je bezittingen en eventuele schulden en erbij moet zetten van welke echtgenoot ze zijn. Liefst bij notariële akte.

Ook tijdens het huwelijk moet gewoon bijgehouden worden wie wat verdiend, hoe het wordt verdeeld zodat bij de scheiding een juiste verdeling eruit zal komen en natuurlijk geldt dat ook voor de erfenissen en de schenkingen.

Ondernemers

Juist voor ondernemers is belangrijk dat zij kijken naar wat ze hebben, hoe ze het willen verdelen en wat ze dan na de scheiding willen behouden..

Wil je hierover meer weten, dan komt Mr. Dr. Eric Ebben het allemaal haarfijn uitleggen in de vorm van een PowerPoint presentatie, waarbij je vragen duidelijke antwoorden krijgen.

Bel 0251 657000 of mail met info@familymatter.nl